top of page
Záměr1.jpg

Občanské Hnutí 2020, Politické hnutí nezávislých občanů

Občanské hnutí

Rozhodli jsme se vytvořit politické hnutí, které si vezme za cíl vyměnit zkorumpovanou politiku zastupitelské demokracie za demokracii přímou. Masmédia a politická elita společně s korporátní elitou dělají politiku pouze pro jeden a jediný účel, a to pro kumulaci moci a zisku, v duchu hesla "o nás bez nás". Pracují pro sebe a pouze pro sebe. Na občana již nezbývá v této šachové partii místo ani čas. Skryté elity, které ovládají Strakovu Akademii a loutky, které v ní sedí, se nezajímají o nás o občany, ale spolupracují s cizí mocí proti pravidlům Ženevských konvencí. Nezajímají se o náš blahobyt, zdraví a bezpečí, zajímají se pouze a výhradně o peníze a o moc. Nacházíme se v čase, kdy se světové a domácí elity společně rozhodly, že nás zbaví všech práv, které nám naši předkové vybojovali, že nás zbaví života, zdraví, historie, tradic, kultury a základních hodnot jako je rodina, přátelství a národní hrdost, rozeštvou nás mezi sebou a pak budou vládnout v duchu hesla: „rozděl a panuj“. 


Hnutí, které budujeme, hodlá nahradit tuto starou a zkaženou politiku, na které jejich moc stojí. Tyto staré principy bychom rádi nahradili vyššími principy morálními a politické korupci zamezit prostřednictvím architektury samotného hnutí. S Občanským hnutím, které jsme založili před necelým rokem, se hodláme účastnit příštích parlamentních voleb, a nastartovat společně s občany nutné společenské změny. Naše politika není „o nás bez nás“, ale „o nás bez nich“. Dali jsme si za cíl sjednotit neparlamentní politické strany a hnutí, občanské iniciativy, spolky a občany, kteří volají po změně společenských pořádků a principů, na kterých dnešní prohnilá politika stojí.


Stojíme na křižovatce naší evropské a zřejmě i světové civilizace, která rozhodne o tom, zdali my občané obnovíme vládu nad naší zemí a staneme se konečně suverénním státem a národem, nebo se necháme jako ovce nahnat pastýřem do náruče vlků, kteří nás uvrhnou opět do totalitního zřízení, z něhož však již nebude úniku.

O nás bez nich
rozhodli.jpg

Je to ta stejná skupina lidí, která je zodpovědná za katastrofický stav věcí veřejných, za katastrofální obchodní transakce z minulosti, za mnoho neduhů dnešní společnosti jako podpora ilegální migrace či zavádění protiústavních pořádků tu kvůli bezpečnosti, tu kvůli zdraví, jen proto, aby mohli vysávat státní rozpočty a živit své poslušné lokaje. Tyto pseudoelity, které nám vládnou, jsou přímo zodpovědné za nesmyslnou zahraniční a ekonomickou politiku, za kterou zůstávají doslova mrtví lidé. Ta samá elita se rozhodla zlikvidovat malé a střední podnikání, udělat z nás poslušné stádo, které dostane nažrat akorát tak málo, aby nebylo schopno jakékoliv akce, zlikvidovat podniky, které nám dávají práci a zajišťují živobytí a šťastný život. Je to boj o přežití státu a národa. Tyto volby budou poslední šancí na záchranu našeho národa, státu a občanské společnosti tak, jak ji známe.

Této globální struktuře moci bychom měli jednou pro vždy u nás doma říci vale, abychom utli hadovi hlavu dříve, než nás doslova zaškrtí. Třídní boj neskončil, třídní boj trvá a toto 1 % globálních elit se rozhodlo, že se zbytkem světa povede boj na život a na smrt. Nejprve vzali naší zemi její přírodní bohatství, rozkradli majetky státu, protiústavně rozdělili Československo, zavedli nás „o nás bez nás“ do bludiště jménem Lisabonská republika, okrádají nás, manipulují pomocí médií a nejradši by nás hnali rovnou na smrt do války, nebo nás zabili jiným efektivním způsobem. Jsme v době, kdy světové elity zahájily revoluci proti lidstvu a vyhlásili nám, obyčejným lidem, doslova válku. Proto se musíme chopit iniciativy, protože když jsme moc svěřili oligarchům a pseudoelitám, bláhově jsme jako národ v dobré vůli čekali, že nás vyvedou z tohoto marasmu. Nevyvedou. Naopak, jen houšť! Musíme si jako občané třísknout do stolu a říci jednou pro vždy DOST!


Potřebujeme konečně politické hnutí, které bude stát za občanem, hnutí, které nebude ovládáno oligarchy, loutkami oligarchů a politickými kariéristy. Potřebujeme hnutí vlastenecké a všeobecné, které bude pevně stát za kulturním a historickým dědictvím naší země, hnutí, které bude mít ochranné mechanismy pro vlastní kontrolu, hnutí, které bude postaveno na morálních principech a lidských hodnotách, hnutí, které naváže na demokracii první Československé republiky. Hnutí, které bude usilovat o nápravu historických politických křivd, které se na našem národu podepsaly, hnutí, které již nedopustí, aby se historie opakovala, hnutí, které nedopustí zánik Českého státu a národní suverenity. Žádné takové hnutí ani politickou stranu zde bohužel nemáme. Potřebujeme hnutí, které půjde do voleb, hnutí, které na sobě bude pracovat, začne v roli opozice a postupně bude růst na společné práci občanské společnosti, které již došla trpělivost. Není možnost volby, není jiné cesty, není koho volit.

Meritem myšlenky je funkční organizace, společenství, které by působilo nejen politicky, ale také bylo aktivní v otázkách občanského soužití. Společenství, které však bude stát na principech skutečné přímé demokracie, osobní kompetence a naprosté transparentnosti. Společenství, nebo chcete-li hnutí, které bude stát na morálních principech a kodexu a na dalších principech jako například na zamezení kumulace moci, tj. maximálně jedna funkce pro každého, a které bude stanovovat program na principu odborné společenské diskuse u „kulatého stolu“. Vše by mělo být postaveno na rozhodování členské základny, nikoliv předsednictva či na základě vizí bossů a lobbistů působících zpoza stranických sekretariátů. Vše by mělo být postaveno na idejích tzv. „nepolitické politiky“ nebo chcete-li skutečné přímé demokracie. Hnutí, kde se nebude kupčit s místy na kandidátkách, ale kandidáti budou voleni ve vnitrostranických volbách atd. Hnutí, kde členové předsednictva nebudou politicky působit a obsazovat politické mandáty, ale budou působit více jako jeho manažeři. Hnutí, ve kterém člen-občan je na 1. místě a politik zastupující hnutí je kontrolován členskou základnou, pracuje pro ni a zodpovídá se nikoliv lobbistům, šéfům sekretariátů, poradcům, oligarchům, agentům tajných služeb, cizím organizacím a kartelovým spolkům, ale členské základně, která rozhoduje jak o pořadí kandidátek, tak o programu hnutí tak o sestavě předsednictva.

 

Klíčem k úspěchu je vnitřní architektura tohoto vše-občanského hnutí, správně formované stanovy, které svými zásadami upraví vnitřní procesy hnutí tak, aby bylo zcela transparentní a ty stály na výše zmiňovaných principech. Potřebný je dále správný přístup iniciátorů jeho vzniku, kteří na svá bedra budou muset vzít tíhu vůle lidu, smysl pro kompromis a smysl pro správnou společenskou úroveň a politickou kulturu. Je nejvyšší čas začít dělat politiku pořádně, tak, jak se má, stavět ji na morálce, cti, transparentnosti a skutečné přímé demokracii, nikoliv na moci oligarchů, na mediálních tvářích, na myšlenkách šedých eminencí parlamentních kuloárů a na zlovůli globálních elit a jejich zrůdných plánů. Dost bylo loutkářů, dost bylo loutek. Pojďme si vládnout sami sobě, ukažme příklad a vytvořme takové hnutí, které ocení všichni ti, kdo nemají postranní úmysly, hledají jednotu, sounáležitost, pomocnou ruku a porozumění, chtějí prosazovat myšlenky, které odstraní palčivé společenské problémy či pomohou nastartovat změny k lepšímu, aby se v České republice žilo dobře a dařilo se generacím nejstarším, aktivním i nejmladším.

 

NÁROD SOBĚ! PRAVDA ZVÍTĚZÍ!

1 (1).jpg
Výzva k občanům ČR

Vážení přátelé, spolubojovníci, občané!

Přijměte, prosím, naši výzvu adresovanou občanské společnosti.

My, občané, iniciátoři této výzvy, cítíme, že se otevřel prostor pro změnu, pro sjednocení, pro nové společenství – hnutí občanů, kteří se chtějí skrze svou osobní odpovědnost a osobní kompetenci zapojit do demokratického procesu tak, aby se stali součástí rozhodování o budoucnosti naší země. Dost bylo rozhodování o nás bez nás, dost bylo dekád špatných ekonomických rozhodnutí, dost bylo samolibého vládnutí falešných spasitelů národa a státu. Rozhodli jsme se iniciovat proces vedoucí k vytvoření takového společenství. Rozhodli jsme se začít spojovat občany, kteří vnímají sounáležitost, kteří se rozhodli tvořit a kteří chtějí skrze takové sjednocení navrátit do naší země lidské hodnoty, svobodu, čest a morálku, zdravé životní prostředí, hojnost a další klíčové hodnoty podstatné pro spokojený život. Tímto otevíráme cestu pro naše spojení, spojení všech, kteří chtějí změnu k lepšímu a chtějí se aktivně zasadit o blahobyt, o bezpečí dnešních i budoucích generací českých občanů.

28. září 2020, v den svátku svatého Václava, patrona České země, jsme položili základní kámen a vizi tohoto životadárného společenství. Vyzýváme tímto občany České republiky, kterým není lhostejný osud naší země a budoucnost příštích generací, vyslechněte tuto výzvu, přidejte se k Občanskému hnutí.

Společnými silami tvoříme politické hnutí, které bude stát na skutečné přímé demokracii, transparentnosti a tradičních hodnotách. Pochopili jsme, že v dnešní rozbouřené době, kdy nás klame jak vláda, tak opozice, je potřeba postavit se na vlastní nohy a konečně převzít osud do rukou občanů. Věříme, že je správná doba pro velkou společenskou změnu, neboť to, co se dosud odehrávalo a nyní graduje pod záminkou demokracie, svobody a ochrany zdraví je již viditelně cesta zcela opačným směrem a nyní je nás již mnoho, kdo se chceme o chod naší země a náš blahobyt zasadit a nechceme dále umožňovat iluzím, lžím a hrám vládnout nad lidskými osudy. Chceme nás, všechny občany, podpořit ke sjednocení a společnému vedení naší země k plnohodnotnému zdravému svobodnému životu.

Děkujeme za každého, kdo vnímá shodně a svým konáním se připojí a společně tak vytvoříme, co si v prospěch naší země z čistého srdce přejeme všichni.

Spojme se, sjednoťme se a tvořme svobodný život v naší krásné zemi.

NÁROD SOBĚ! PRAVDA ZVÍTĚZÍ!

Co je v OH nového?

Program OH

Stanovy Občanského hnutí

Informační leták č.1

Informační leták č.2

Stanovy a Program Občanského hnutí
Autor fotografie: Tomas Svoboda
KONTAKTY

Adresa sídla Občanského hnutí:

Korunní 2569/108G, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

IČ: 09780734

Email: info@obcanskehnuti.info

Informační linky:

+420 734 428 421

+420 734 438 334

Účet pro zasílání členských příspěvků - 2801916421/2010

Pro zahraniční platby - IBAN: CZ6820100000002801916421

Tento provozní účet slouží k zasílání členských příspěvků a jako provozní účet. K úhradě členských příspěvků budete vyzváni pod konkrétním variabilním symbolem. Dary na tento účet nezasílejte!

Transparentní účet - účet pro dary - 2101916420/2010

Pro zahraniční platby - IBAN: CZ7820100000002101916420

Tento účet slouží výhradně pro přijímání darů. Dary prosím zasílejte s poznámkou "dar".

Členské příspěvky na tento účet nezasílejte!

Transparentní účet - volební účet hnutí - 2801916413/2010

Na tento účet prosím neposílejte žádné prostředky, tento účet není určen pro přijímání darů a příspěvků. Jde o účet zřízený ze zákonné povinnosti pro financování voleb Občanským hnutím.

Dary ani členské příspěvky na tento účet nezasílejte!

Kontakty
Transparentní účty hnutí
bottom of page