top of page

PETICE OBCANSKÉHO HNUTÍ

ˇ

7vlajka-a-bestie-1280x721.jpg
Petiční akce
Petice za dobrovolnost očkování a lékařských zákroků 1/2021
Petice č. 1/2021

Pokud se hodláte přidat mezi signatáře této petice, vyplněné a podepsané petiční archy zasílejte na adresu:

 

OBČANSKÉ HNUTÍ

Korunní 2569/108g, Praha 10

101 00

 

Dotazy ohledně petice směřujte na: petice@obcanskehnuti.info

 

Podpisové archy je třeba vyplňovat ČITELNĚ, nejlépe hůlkovým písmem.

Adresu bydliště uvádějte dle občanského průkazu.

 

Pokud budete zřizovat petiční místo, mějte na paměti, že text petice musí být vždy k dispozici.

 

Shromažďováním podpisů pod petici může být pověřen kterýkoli občan starší 16 let.

 

V ideálním případě posílejte kompletně vyplněné archy. Pokud je ve vašem okolí někdo se stejným názorem na danou problematiku, prosíme abyste ho oslovili, aby se také připojil k petici a také podepsal arch.

 

Cílem Petice je shromáždit více než 10 tisíc podpisů a dosáhnout toho, aby byla v Senátu ČR projednána petičním výborem a hlas lidu byl vyslyšen!

Petice za dobrovolnost očkování a lékařských zákroků 1/2021

Petice za dobrovolnost očkování a lékařských zákroků 1/2021 - PODPISOVÝ ARCH samostatný

Petice č. 2/2021
Petice za bezpodmínečný návrat dětí do škol a školek 2/2021

Pokud se hodláte přidat mezi signatáře této petice, vyplněné a podepsané petiční archy zasílejte na adresu:

 

OBČANSKÉ HNUTÍ

Korunní 2569/108g, Praha 10

101 00

 

Dotazy ohledně petice směřujte na: peticezasvobodu@gmail.com

 

Podpisové archy je třeba vyplňovat ČITELNĚ, nejlépe hůlkovým písmem.

Adresu bydliště uvádějte dle občanského průkazu.

 

Pokud budete zřizovat petiční místo, mějte na paměti, že text petice musí být vždy k dispozici.

 

Shromažďováním podpisů pod petici může být pověřen kterýkoli občan starší 16 let.

 

V ideálním případě posílejte kompletně vyplněné archy. Pokud je ve vašem okolí někdo se stejným názorem na danou problematiku, prosíme abyste ho oslovili, aby se také připojil k petici a také podepsal arch.

 

Cílem Petice je shromáždit více než 10 tisíc podpisů a dosáhnout toho, aby byla v Senátu ČR projednána petičním výborem a hlas lidu byl vyslyšen!

Petice za bezpodmínečný návrat dětí do škol a školek 2/2021

TEXT PETICE

Petice za bezpodmínečný návrat dětí do škol a školek 2/2021 PODPISOVÝ ARCH samostatný

Petice č. 3/2021
Petice za potravinovou soběstačnost 3/2021

Pokud se hodláte přidat mezi signatáře této petice, vyplněné a podepsané petiční archy zasílejte na adresu:

 

OBČANSKÉ HNUTÍ

Korunní 2569/108g, Praha 10

101 00

 

Dotazy ohledně petice směřujte na: petice@obcanskehnuti.info

 

Podpisové archy je třeba vyplňovat ČITELNĚ, nejlépe hůlkovým písmem.

Adresu bydliště uvádějte dle občanského průkazu.

 

Pokud budete zřizovat petiční místo, mějte na paměti, že text petice musí být vždy k dispozici.

 

Shromažďováním podpisů pod petici může být pověřen kterýkoli občan starší 16 let.

 

V ideálním případě posílejte kompletně vyplněné archy. Pokud je ve vašem okolí někdo se stejným názorem na danou problematiku, prosíme abyste ho oslovili, aby se také připojil k petici a také podepsal arch.

 

Cílem Petice je shromáždit více než 10 tisíc podpisů a dosáhnout toho, aby byla v Senátu ČR projednána petičním výborem a hlas lidu byl vyslyšen!

Petice za potravinovou soběstačnost 3/2021

TEXT PETICE

Petice za potravinovou soběstačnost 3/2021 

PODPISOVÝ ARCH samostatný

bottom of page