top of page
 • PROČ VZNIKÁ OBČANSKÉ HNUTÍ?
  Potřebujeme konečně politické hnutí, které bude stát za občanem, hnutí, které nebude ovládáno oligarchy, loutkami oligarchů a politickými kariéristy. Potřebujeme hnutí vlastenecké a všeobecné, které bude pevně stát za kulturním a historickým dědictvím naší země, hnutí, které bude mít ochranné mechanismy pro vlastní kontrolu, hnutí, které bude postaveno na morálních principech a lidských hodnotách, hnutí, které naváže na demokracii první Československé republiky. Hnutí, které bude usilovat o nápravu historických politických křivd, které se na našem národu podepsaly, hnutí, které již nedopustí, aby se historie opakovala, hnutí, které nedopustí zánik Českého státu a národní suverenity. Žádné takové hnutí ani politickou stranu zde bohužel nemáme. Potřebujeme hnutí, které půjde do voleb, hnutí, které na sobě bude pracovat, začne v roli opozice a postupně bude růst na společné práci občanské společnosti, které již došla trpělivost. Není možnost volby, není jiné cesty, není koho volit.
 • KDO JE INICIÁTOREM, ZAKLADATELEM MYŠLENKY, VIZE A STANOV?"
  Mezi iniciátory vzniku Občanského hnutí patří Pavel Krejčí, Jiří Černohorský, Jiří Bezák, Pavla Marková, k podporovatelům myšlenky například MUDr. Josef Hrušovský a další národní buditelé, aktivisté… "Rozhodli jsme se ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné. Tato doba přináší výzvu, kterou jsme nuceni přijmout, kterou nelze odložit a kterou musíme podstoupit.“ - Iniciátoři Občanského Hnutí Iniciátoři vyšli na veřejnost dne 28.9.2020 k občanům České republiky a k národu s touto výzvou: My, občané, iniciátoři této výzvy, cítíme, že se otevřel prostor pro změnu, pro sjednocení, pro nové společenství – hnutí občanů, kteří se chtějí skrze svou osobní odpovědnost a osobní kompetenci zapojit do demokratického procesu tak, aby se stali součástí rozhodování o budoucnosti naší země. Dost bylo rozhodování o nás bez nás, dost bylo dekád špatných ekonomických rozhodnutí, dost bylo samolibého vládnutí falešných spasitelů národa a státu. Rozhodli jsme se iniciovat proces vedoucí k vytvoření takového společenství. Rozhodli jsme se začít spojovat občany, kteří vnímají sounáležitost, kteří se rozhodli tvořit a kteří chtějí skrze takové sjednocení navrátit do naší země lidské hodnoty, svobodu, čest a morálku, zdravé životní prostředí, hojnost a další klíčové hodnoty podstatné pro spokojený život. Tímto otevíráme cestu pro naše spojení, spojení všech, kteří chtějí změnu k lepšímu a chtějí se aktivně zasadit o blahobyt, o bezpečí dnešních i budoucích generací českých občanů. V den svátku svatého Václava, patrona České země, pokládáme základní kámen a vizi tohoto životadárného společenství. Vyzýváme tímto občany České republiky, kterým není lhostejný osud naší země a budoucnost příštích generací, vyslechněte tuto výzvu, přidejte se k hnutí. Společnými silami vytvořme politické hnutí, které bude stát na skutečné přímé demokracii, transparentnosti a tradičních hodnotách. Pochopili jsme, že v dnešní rozbouřené době, kdy nás klame jak vláda, tak opozice, je potřeba postavit se na vlastní nohy a konečně převzít osud do rukou občanů. Věříme, že je správná doba pro velkou společenskou změnu, neboť to, co se dosud odehrávalo a nyní graduje pod záminkou demokracie, svobody a ochrany zdraví je již viditelně cesta zcela opačným směrem a nyní je nás již mnoho, kdo se chceme o chod naší země a náš blahobyt zasadit a nechceme dále umožňovat iluzím, lžím a hrám vládnout nad lidskými osudy. Chceme nás, všechny občany, podpořit ke sjednocení a společnému vedení naší země k plnohodnotnému zdravému svobodnému životu. Ve svátek hlavního patrona českého národa zde vystupujeme, abychom vám předali tuto výzvu. Děkujeme za každého, kdo vnímá shodně a svým konáním se připojí a společně tak vytvoříme, co si v prospěch naší země z čistého srdce přejeme všichni. Spojme se, sjednoťme se a tvořme svobodný život v naší krásné zemi. ❤️ JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO ❤️
 • JAKÁ JE VIZE HNUTÍ?
  Meritem myšlenky je vytvořit organizaci, společenství, které by působilo nejen politicky, ale také bylo aktivní v otázkách občanského soužití. Společenství, které však bude stát na principech skutečné přímé demokracie, osobní kompetence a naprosté transparentnosti. Společenství, nebo chcete-li hnutí, které bude stát na morálních principech a kodexu a na dalších principech jako například na zamezení kumulace moci, tj. maximálně jedna funkce pro každého, a které bude stanovovat program na principu odborné společenské diskuse u „kulatého stolu“. Vše by mělo být postaveno na rozhodování členské základny, nikoliv předsednictva či na základě vizí bossů a lobbistů působících zpoza stranických sekretariátů. Vše by mělo být postaveno na idejích tzv. „nepolitické politiky“ nebo chcete-li skutečné přímé demokracie. Hnutí, kde se nebude kupčit s místy na kandidátkách, ale kandidáti budou voleni ve vnitrostranických volbách atd. Hnutí, kde členové předsednictva nebudou politicky působit a obsazovat politické mandáty, ale budou působit více jako jeho manažeři. Hnutí, ve kterém člen-občan je na 1. místě a politik zastupující hnutí je kontrolován členskou základnou, pracuje pro ni a zodpovídá se nikoliv lobbistům, šéfům sekretariátů, poradcům, oligarchům, agentům tajných služeb, cizím organizacím a kartelovým spolkům, ale členské základně, která rozhoduje jak o pořadí kandidátek, tak o programu hnutí tak o sestavě předsednictva.
 • ČEHO CHCETE DOSÁHNOUT?
  Společnými silami vytvořme politické hnutí, které bude stát na skutečné přímé demokracii, transparentnosti a tradičních hodnotách. Pochopili jsme, že v dnešní rozbouřené době, kdy nás klame jak vláda, tak opozice, je potřeba postavit se na vlastní nohy a konečně převzít osud do rukou občanů. Věříme, že je správná doba pro velkou společenskou změnu, neboť to, co se dosud odehrávalo a nyní graduje pod záminkou demokracie, svobody a ochrany zdraví je již viditelně cesta zcela opačným směrem a nyní je nás již mnoho, kdo se chceme o chod naší země a náš blahobyt zasadit a nechceme dále umožňovat iluzím, lžím a hrám vládnout nad lidskými osudy. Chceme nás, všechny občany, podpořit ke sjednocení a společnému vedení naší země k plnohodnotnému zdravému svobodnému životu. Ve svátek hlavního patrona českého národa zde vystupujeme, abychom vám předali tuto výzvu. Hodláme se zapojit do politického procesu a zúčastnit se voleb. Krok za krokem uskutečňovat naši vizi. Volby do Poslanecké sněmovny, co nás čekají, budou nejdůležitějšími volbami v historii České republiky. Stojíme totiž na křižovatce naší evropské a zřejmě i světové civilizace, která rozhodne o tom, zdali my občané obnovíme vládu nad naší zemí a staneme se konečně suverénním státem a národem, nebo se necháme jako ovce nahnat pastýřem do náruče vlků, kteří nás uvrhnou opět do totalitního zřízení, z něhož však již nebude úniku. Nacházíme se v čase, kdy se světové elity rozhodly, že nás zbaví všech práv, které nám naši předkové vybojovali doslova vlastní krví, že nás zbaví života, zdraví, historie, tradic, kultury a základních hodnot jako je rodina, přátelství a národní hrdost, rozeštvou nás mezi sebou a pak budou vládnout v duchu hesla: „rozděl a panuj“. Musíme obnovit vládu nad politickou elitou, která se bude snažit tento náš záměr překazit a zastavit nás.
 • JAK POMOCI S PETICÍ ZA VZNIK OBČANSKÉHO HNUTÍ?
  Již máme splněno, Občanské hnutí oficiálně získalo 28.12.2020 registraci Ministerstva vnitra. Chystáme další petice, potřebné pro zachování svobody občanů České republiky. Budeme Vás o dalším postupu brzy informovat.
 • KDO PŘIŠEL S MYŠLENKOU NEPOLITICKÉ POLITIKY?
  S myšlenkou tzv. „nepolitické politiky“ přišli již v určité formě antičtí filosofové jako Aristoteles či Platón. V soudobé historii se však touto ideou zabýval jako první disident a budoucí (nyní bývalý) prezident Václav Havel, který této myšlence dal název, odtud termín „nepolitická politika“. Občas se k této myšlence vrací ve svých knihách i Václav Klaus, který ji však nehodnotí pozitivně. Pravdou však je, že projekt „nepolitické politiky“ dosud nikdo nezrealizoval a ti co se na ni odkazovali a tvrdili, že ji praktikují, o této myšlence pouze hodně nahlas mluvili, přitom však stavěli politiku na přesně opačných principech. Za politický systém, nejbližší modelu nepolitické politiky, můžeme označit tzv. „přímou demokracii“. Bohužel ti co se přímou demokracií dnes nejvíc ohánějí, staví svoji stranickou politiku na klasickém autoritářském základu zastupitelského modelu, který jak jste si všimli funguje pouze pro šéfy stran, stranické sekretariáty a lobbisty, kteří na něj působí.
 • ČÍM JE NAŠE HNUTÍ JINÉ NEŽ OSTATNÍ POLITICKÁ HNUTÍ ČI STRANY? ČÍM JE VÝJIMEČNÉ?
  Klíčem k odpovědi na tuto otázku je vnitřní architektura tohoto vše-občanského hnutí, správně formované stanovy, které svými zásadami upraví vnitřní procesy hnutí tak, aby bylo zcela transparentní a ty stály na výše zmiňovaných principech. Potřebný je dále správný přístup iniciátorů jeho vzniku, kteří na svá bedra budou muset vzít tíhu vůle lidu, smysl pro kompromis a smysl pro správnou společenskou úroveň a politickou kulturu. Je nejvyšší čas začít dělat politiku pořádně, tak, jak se má, stavět ji na morálce, cti, transparentnosti a skutečné přímé demokracii, nikoliv na moci oligarchů, na mediálních tvářích, na myšlenkách šedých eminencí parlamentních kuloárů a na zlovůli globálních elit a jejich zrůdných plánů. Dost bylo loutkářů, dost bylo loutek. Pojďme si vládnout sami sobě, ukažme příklad a vytvořme takové hnutí, které ocení všichni ti, kdo nemají postranní úmysly, hledají jednotu, sounáležitost, pomocnou ruku a porozumění, chtějí prosazovat myšlenky, které odstraní palčivé společenské problémy či pomohou nastartovat změny k lepšímu, aby se v České republice žilo dobře a dařilo se generacím nejstarším, aktivním i nejmladším.
 • PŘEDSEDNICTVO ŘÍDÍ POLITIKY ZASTUPUJÍCÍ HNUTÍ?
  Předsednictvo řídí politiky a koordinuje je, samozřejmě, ale ne dle své libovůle, ale na základě vůle členské základny. Předsednictvo dbá na to aby zastupující politici dělali svoji práci a aby prosazovali vůli členské základny a nikoliv své vlastní agendy. Předsednictvo však nevytáří svoji agendu a ani nemůže politicky nic prosazovat tak jako zastupitelé. Přenést to metaforicky na firmu, tak Předsednictvo jsou manažeři, politici jsou "zaměstnanci" a členové jsou šéfové (vlastníci firmy). Předsednictvo dále zajišťuje pro politiky organizační servis.
 • ZA JAKÝCH PODMÍNEK SE MOHU STÁT ČLENEM?
  Členství v hnutí je otevřeno bezúhonným občanům České republiky starším 18 let, kteří respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany a nejsou členy hnutí či spolků potlačujících práva a svobody člověka dle ustanovení zákona č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce o členství je povinen vyplnit elektronickou přihlášku zde na webových stránkách www.obcanskehuti.info/registrace. Následně bude vyrozuměn o schválení žádosti či potřebě doplnit nějaké údaje. Podmínkou členství, dle Stanov hnutí, je hrazení členských příspěvků. Členství v hnutí vzniká dnem potvrzení schválení registrace člena, současně za splnění povinnosti zaplacení prvního členského příspěvku.
 • JAKÝ MÁTE PROGRAM? V ČEM JE JINÝ NEŽ PROGRAMY OSTATNÍCH POLITICKÝCH STRAN?
  Až členská základna na základě doporučení Kulatého stolu sestaví program. Hnutí v současné době (k datu 12.10.2020) není zatím ani oficiálně založené, aby za něj mohl někdo mluvit či dokonce rozhodovat o programu. Program stanoví až členská základna všeobecným hlasováním členské základny. Hnutí však ještě oficiálně neexistuje, takže o programu zatím nemůže být vůbec řeč. Až poté co proběhne 1.Valný/Národní sněm hnutí, začne se sestavovat program. A rozdíl mezi programem ostatních stran a tím naším? Program běžné strany vychází z toho, co si přeje její předseda, lobbisté a stranický sekretariát. Náš program však bude vycházet z toho co si přejí členové hnutí.
 • KDY BUDOU ZAHÁJENY REGISTRACE NA STRÁNKÁCH HNUTÍ?
  Žádat o členství v Občanském hnutí již je možné! Zde na tomto odkazu: www.obcanskehnuti.info/registrace Vyplňte prosím řádně všechny požadované údaje a prohlášení v elektronickém formuláři. Následně budete vyrozuměni o schválení žádosti či potřebě doplnit nějaké údaje. Podmínkou členství, dle Stanov hnutí, je hrazení členských příspěvků.
 • JAKÁ PRÁVA MAJÍ ČLENOVÉ HNUTÍ?
  Členové mají právo rozhodovat při hlasováních na Valném/Národním sněmu o personálním obsazení předsednictva hnutí; rozhodovat při hlasováních o změnách stanov, o výši členských příspěvků, o názvu hnutí, zkrátka o čemkoliv, o čem je potřeba rozhodovat a členové rozhodovat a hlasovat chtějí. Členové mají právo navrhovat body programu hnutí ke všeobecnému hlasování, navrhovat své politické zástupce, spolurozhodovat pomocí vnitro-stranických hlasování o tom kdo a v jakém pořadí obsadí kandidátní listiny. Většina hlasování probíhá průběžně, na některá hlasování jsou stanoveny konečné termíny, některá výjimečná hlasování jako např. první hlasování Valného/Národního sněmu rozhodnou o obsazení předsednictva hnutí. Zkrátka o všem rozhodují členové, nikoliv předsednictvo či zastupující politici.
 • JAKÉ POVINNOSTI MAJÍ ČLENOVÉ HNUTÍ?
  Členové mají povinnost dodržovat Stanovy hnutí a platit pravidelně členské příspěvky.
 • JAKÁ JE ZÁRUKA, ŽE NĚKDO MYŠLENKU HNUTÍ ZVENKU ČI ZEVNITŘ NEPOKŘIVÍ A HNUTÍ SE NEODKLONÍ OD SVÉ VIZE?"
  K tomu slouží Národní rada, orgán, který zastupuje 9 vybraných „moudrých“ občanů, filosofů, kteří budou disponovat právem veta, pokud se většinově Rada shodne na verdiktu. Rada hnutí je dozorčí orgán, který může také vyzvat členskou základnu k vyvolání hlasování o svolání Valného/Národního sněmu nebo vyvolat hlasování o odvolání funkcionářů předsednictva či politických zastupitelů. Národní rada má také právo nahlížet do financování hnutí, do organizace a dohlížet na transparentní průběh aktivit hnutí. Rada hnutí může apelovat na veřejnost, členskou základnu, rada hnutí má svého mluvčího, který demonstruje názory Národní rady a sděluje je členům hnutí.
 • KDO PRACUJE UVNITŘ HNUTÍ, PRO HNUTÍ A JAK JSOU TITO LIDÉ VYBÍRÁNI ČI VOLENI?"
  Hlavním organizátorem, koordinátorem a hlavou hnutí je orgán Předsednictva. Předsednictvo je voleno na 2 roky členskou základnou ve vnitro-stranickém hlasování. Předsednictvo organizuje hnutí pomocí svého organizačního týmu. Předsednictvo má svůj organizační tým, složený ze členů hnutí. Organizační tým si vybírá předseda a místopředsedové. Členové organizačního týmu jsou pověřování předsednictvem k administrativním úkonům. Předsednictvo dále jmenuje svoje oblastní manažery, kteří komunikují s členy hnutí v předem vymezených lokalitách a zprostředkovávají komunikaci mezi předsednictvem a členy hnutí v regionech.
 • KDO ŘÍDÍ ČINNOST HNUTÍ?
  Činnost hnutí z hlediska organizace řídí předsednictvo a předsednictvem určené osoby. Předsednictvo má k ruce organizační tým, který je pravou rukou předsednictva, členy organizačního týmu si vybírá předsednictvo. Členové předsednictva však politicky nepůsobí navenek, jak je tomu běžné u jiných stran, působí pouze jako organizátoři a mediátoři mezi členskou základnou a politickými zastupiteli.
 • KDO JEDNÁ JMÉNEM HNUTÍ?
  Nyní za hnutí vystupují členové přípravného výboru hnutí, Pavel Krejčí, Pavla Marková, Jiří Černohorský. Po zasedání prvního Národního sněmu, kde bude zvoleno předsednictvo hnutí, začne jménem hnutí jednat zvolený předseda a místopředseda, ve smyslu řízení funkčnosti hnutí. Navenek budou za hnutí vystupovat političtí zástupci, nominovaní političtí kandidáti, zvolení členskou základnou. Politické kandidatury budou spuštěny v následujících týdnech po volbě předsednictva.
 • KDO VOLÍ ZÁSTUPCE ČLENŮ HNUTÍ, KTEŘÍ BUDOU VYSTUPOVAT V POLITICKÉ ÚROVNI?"
  Členská základna hnutí volí své politické zástupce, určuje poměrem hlasování pořadí jednotlivých členů na kandidátních listinách. Členská základna může kdykoliv své politické zástupce odvolat na základě vyvolaného hlasování, dokonce může žádat předsednictvo, aby svolalo k tomuto účelu výjimečný Valný sněm, který se běžně svolává minimálně jednou ročně. Předsednictvo je povinno podporovat politické zástupce zvolené členskou základnou a pomáhat jim v boji o politické mandáty.
 • JAK VYSOKÝ JE ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK, KDO O NĚM ROZHODUJE A JAK SE PLATÍ?"
  Počáteční členský příspěvek je stanoven na 111,- Kč měsíčně. O výši členský příspěvků bude po vzniku hnutí hlasovat členská základna. První členský příspěvek se platí na první tři měsíce členství, dále pak každý měsíc na měsíc následující.
 • JAK BUDE FUNGOVÁNÍ HNUTÍ FINANCOVÁNO?
  Z členských příspěvků a darů poskytnutých na transparentní účet hnutí. Ten bude zřízen po 1. Valném/Národním sněmu hnutí a volbě předsednictva. Ze zákona nelze zřídit účet dříve, jeho zřízení je v kompetenci předsedy hnutí.
 • KDE NAJDU STANOVY HNUTÍ?
  Zde si můžete Stanovy Občanského hnutí přímo přečíst či stáhnout.
 • KDY SE BUDE VOLIT PŘEDSEDNICTVO?
  Předsednictvo volí Národní sněm (řádní členové hnutí). Termín pořádání Národního sněmu za účelem volby předsednictva bude přípravným výborem vyhlášen v nejbližších dnech.
bottom of page